دورنما

تولید محصولات با سطح کیفی مطابق با استانداردهای جهانی؛ که این امر نیازمند کادر مجرب است.
شرکت در صدد است واحد دیگری را به منظور تولید بطریهای رنگی برای پرکردن آبمیوه های گازدار، ماءالشعیر و همچنین شیشه های دارویی ایجاد نماید.
فرهنگ سازی صحیح، به گونه ای که مردم به این باور برسند که بهترین بسته بندی برای محصولات صنایع مواد غذائی و نوشابه سازی ها، ظروف شیشه ای می باشند و استفاده از سایر ظروف بسته بندی یکبار مصرف مشکلات زیادی برای سلامت مواد غذائی و همچنین محیط زیست ایجاد می نماید.
 افزایش توان رقابتی و استمرار آن جهت کسب بیشترین سهم بازار با ارائه محصولات با کیفیت بالا و متنوع.
تولید محصولات مطابق با استاندارد های جهانی جهت صدور به کشور های اروپایی.