گزارش بازدید استاندار محترم همدان از طرح توسعه شرکت شیشه همدان - خرداد 1400

استاندار محترم همدان به همراه جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان از روند تولید و طرح توسعه فاز سوم کارخانه شیشه همدان بازدید کردند.

برای مشاهده شرح کلی گزارش، فایل زیر را دریافت فرمایید.