حضور در اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی

شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران حضور خواهد داشت. از علاقمندان دعوت می گردد از غرفه این شرکت بازدید نمایند.

مکان: محل دائمی نمایشگاه های تهران - سالن 40A غرفه 53

زمان: 7-10 اردیبهشت ماه 1392

ساعت بازدید:  9 الی 16