جدول زمانبندی پرداخت سود مصوب مجمع عمومی عادی مورخ 1392/7/23

جدول زمانبندی پرداخت سود سهام به مبلغ 500 ریال به ازای هر سهم مصوب مجمع عمومی عادی مورخ  1392/7/23 به شرح زیر میباشد.

جهت مشاهده جدول در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید.